League Lineups

England Ukraine
Bench player
6 - Martin Sinclair
12 - Jake Brown
4 - Richard Fox
9 - George Fletcher
14 - Alex Mullin
13 - Jordan Raynes
6 - Edhar Kahramanian
7 - Ivan Shkvarlo
1 - Kostyantyn Symashko
3 - Yevhen Zinoviev
8 - Denys Ponomarov
14 - Dmytro Hetman
5 - Anatolii Shevchyk
Start player
2 - Harry Baker
7 - Michael Barker
8 - James Blackwell
1 - Giles Moore
11 - Oliver Nugent
5 - Jack Rutter
3 - Karl Townshend
11 - Volodymyr Antoniuk
12 - Bohdan Kulynych
2 - Vitaliy Trushev
4 - Taras Dutko
10 - Oleksandr Devlysh
9 - Dmytro Molodtsov
13 - Vitalii Romanchuk